Privātuma politika un datu apstrāde

Sīkdatņu izmantošana

Privātuma politika

Ollinprofessional.eu apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:


  • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
  • citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā.

Lietotāju datu veidi un apstrāde

Esam veikuši visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

Ollinprofessional.eu apmeklēšanas un izmantošanas laikā varam saņemt informāciju, kas satur personas datus:

  • iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

  • netieši iegūstot informāciju, izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu ollinprofessional.eu izmantošanu.

Personas datus ollinprofessional.eu apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādājot un glabājot Personas datus, mēs izmantojam organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Nododot savus personas datus ollinprofessional.eu rīcībā, Persona piekrīt un atļauj savus datus reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt un izmantot tos īpašo piedāvājumu nosūtīšanai.

Personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi ollinprofessional.eu

Apmeklējot mūsu lapu, tā sīkdatņu veidā saglabās informāciju Jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē.

Šajos sīkdatņu izmantošanas noteikumos tiek skaidrots, kas ir sīkdatnes, kā un kāpēc mēs tās izmantojam, kā arī kā pārvaldīt sīkdatņu iestatījumus.

Mēs varam pārskatīt un atjaunot šos noteikumus jebkurā brīdī. Visas sīkdatņu izmantošanas noteikumu izmaiņas stājas spēkā līdz ar to publicēšanu mūsu lapā.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus tīmekļa lapa, tās lietošanas brīdī, sūta uz lietotāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu.

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pareizu lapas darbību, kā arī ar to palīdzību mēs mūsu lapu apmeklējumu padarām Jums ērtāku.

Mēs izmantojam terminu "pirmās puses sīkdatnes" sīkdatnēm, kuras esam iestatījuši un izmantojam mēs paši un terminu "trešo pušu sīkdatnes" tām sīkdatnēm, kuras iestata un pārvalda trešo pušu tehnoloģiju nodrošinātāji.

Pastāv arī citi tehniskie risinājumi, kuriem var būt tāda pati funkcionalitāte kā sīkdatnēm, piemēram, pikseļu birka (saukta arī par tīmekļa bāksignālu) utt. Šajos noteikumos ar vārdu "sīkdatnes" tiek saprastas gan sīkdatnes, gan tehnoloģijas, kas nodrošina līdzīgu funkcionalitāti.

Mēs izmantojam tikai tās sīkdatnes, kas ir obligāti nepieciešamas, lai nodrošinātu pareizu lapas darbību, sīkdatnes, kas ļauj mums uzlabot lapas darbību un piedāvāt piemērotāku saturu, kā arī tāda veida sīkdatnes, kas palīdz lietotājiem rādīt pielāgotu reklāmu.

Informāciju, kas savākta izmantojot pirmās puses sīkdatnes, tiek koplietota ar trešo pušu tehnoloģiju nodrošinātājiem tikai gadījumā, ja tie darbojas mūsu vārdā.

Uz informācijai, kas iegūta, izmantojot trešās puses sīkdatnes, netiek attiecināti mūsu privātuma aizsardzības noteikumi.